Przypominamy o Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z BIOLOGII:
03.11.2020 r.- etap szkolny
12.01.2021 r. - etap rejonowy
02.03.2021 r. - etap wojewódzki
Kartę zgłoszenia do konkursu- wypełnioną KOMPUTEROWO i podpisaną przez rodzica/opiekuna- należy przekazać p.Magdalenie Jankowskiej do 05 października br.