Wojewódzki konkurs geograficzny  „Ziemia i człowiek”.    

 Etap szkolny- 15 października godz. 14.00

 Zakres wiadomości i umiejętności

I stopień

Uczeń:

  1. Wyjaśnia terminy z zakresu geografii.
  2. Ziemia we Wszechświecie.
  3. Opisuje kształt i rozmiary Ziemi.
  4. Ruchy Ziemi.
  5. Stosuje w praktyce skalę mapy.
  6. Wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie.
  7. Wyznacza współrzędne geograficzne różnych miejsc na Ziemi.
  8. Lądy i oceany na Ziemi.
  9. Identyfikuje i lokalizuje na mapach (również konturowych) położenie obiektów geograficznych

10.Rozpoznaje nazwy państw i ich stolic.

11.Rozpoznaje rasy człowieka.

 

Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie zobowiązany jest przedłożyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu” (załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu) do dnia 28 września.

Podczas nieobecności nauczyciela geografii proszę karty zgłoszeniowe przekazać Pani Violetcie Laszkiewicz- Pasymowskiej.

 

                                                                                        Anna Zabłocka

 

Szczegółowy regulamin konkursu oraz wymagania na II i III stopień konkursu na stronie:

http://sp.trabki.szkolna.net/

Szczegółowy regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022 [pdf] 

W załącznikach znajduje się karta zgłoszenia i szczegółowy regulamin konkursu.