Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z języka niemieckiego:
22.10.2020 r., godz. 14.00 SP50 - etap szkolny
13.01.2021r., godz. 14.00 - etap rejonowy
03.03.2021r., godz. 12.00 - etap wojewódzki
Kartę zgłoszenia do konkursu - wypełnioną KOMPUTEROWO - należy przekazać p.Izabeli Miłosz.

 Wszystkie informacje o konkursach znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku: 

https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/