W załącznikach znajduje się karta zgłoszenia i szczegółowy regulamin konkursu.