W związku ze zmianą rozporządzenia o ograniczeniu funkcjonowania jednostek oświaty, od dnia 25 maja 2020 r. umożliwiamy Państwa dzieciom realizację zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w formie zajęć w szkole.

Informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. będą odbywały się konsultacje z nauczycielami dla chętnych uczniów klas 8, natomiast od 1.06.2020 r. – dla uczniów klas 4-8.

Ponieważ musimy odpowiednio przygotować i zorganizować pracę szkoły, do dnia 21 maja 2020 r. (czwartek) do godziny 12:00 rodzice przekazują do szkoły – wychowawcy na maila służbowego  – „Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły od 25 maja 2020”. Oświadczenie przekazują wszyscy rodzice – zarówno chcący skorzystać z zajęć organizowanych w szkole, jak i pragnący nadal korzystać z edukacji zdalnej.

Oświadczenie dostępne jest w załączniku.

Nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, opiekunów i uczniów obowiązują Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.

Szczegółowe zasady organizacji zajęć prowadzonych w szkole od 25 maja 2020 znajdują się w załącznikach.