Książki są lekarstwem dla umysłu (Demokryt).

Dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, który myśli.

Innowacja metodyczna, XI 2018-VI 2019

Agnieszka Lampkowska, Jolanta Falbin

 Zgodnie z priorytetem Ministerstwa Edukacji, naszymi przekonaniami, uważamy, że promocja i rozwój czytelnictwa w niebanalny i ciekawy sposób jest bardzo ważnym elementem kształcenia młodych ludzi. Współpraca polonisty i bibliotekarza zapewnia szereg działań wspierających uczniów w czytelnictwie. Uczniowie lubią czytać, jednak realizacja podstawy programowej sprawia, że skupiamy się na czytaniu treści obowiązkowych, a ważnym jest, aby czytać różne teksty, spoza kanonu, zgodne z zainteresowaniami i wykorzystywać ich znajomość w praktyce.

Promocja czytelnictwa i działań podjętych w ramach innowacji ma na celu: podniesienie szeroko pojętego czytelnictwa w szkole, zwiększenia zainteresowania książką tradycyjną, kształtowanie spersonalizowanych czytelników, zgodnie z ich upodobaniami.

Głównym celem i założeniem innowacji jest maksymalne zaktywizowanie dziecka i zachęcenie go do pracy twórczej, wykorzystującej jego uzdolnienia, zachęcającej do sięgnięcia po książkę.

Konkurentem książki stały się we współczesnym świecie multimedia, dlatego założeniem naszej innowacji jest też uczynienie z czytania sposobu na spędzanie wolnego czasu.

Dzięki wprowadzeniu innowacji i podjęciu szeregu działań związanych z czytelnictwem chcemy wpajać uczniom pozytywne wartości moralne, umożliwiać dotarcie do życiowych drogowskazów, które podniosą standardy myśli, postaw i zachowań, ukształtują kryteria oceny, decyzji i wyborów, nauczą samokontroli.

Innowacja polega na:

  1. czytaniu dzieciom (system bostoński), co pobudza myślenie (samodzielne), empatię, zdolność analizy i syntezy, rozwija wyobraźnię; tworzeniu nawyku czytania dla przyjemności,
  2. rozpowszechnianiu literatury, w której dziewczyny znajdą tematy, które je zainteresują, o poważnej i nieodrealnionej tematyce (w powiązaniu ze stuleciem praw kobiet),
  3. twórczym, niesztampowym omawianiu lektur obowiązkowych z wykorzystaniem kreatywnych i aktywnych metod nauczania,
  4. organizowaniu wydarzeń promujących czytelnictwo.