Szkolne Koło Caritas serdecznie zaprasza na spotkania w czwartki o 12:25 (długa przerwa) do sali nr 25. 

Podejmujemy na tym spotkaniu bieżące sprawy szkoły i naszego środowiska. Zastanawiamy się, w czym możemy pomóc i jak możemy zaradzić poszczególnym sytuacjom. Jest to krótkie spotkanie, ale przynoszące konkretne owoce.  

Praca z dziećmi, które są wrażliwe i otwarte na drugiego człowieka, przynosi wiele radości.  Mamy nadzieję, że w naszych wychowankach wyrabia wyobraźnię miłosierdzia, postawę bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby materialne i duchowe spotykanych osób. 

Czekamy właśnie na Ciebie !

Wszystkim wolontariuszom i zarządowi życzymy wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pracy charytatywnej.

*************************************************************************************************

Działające w naszej szkole KOŁO CARITAS zostało powołane do życia 1 września 2004 r.

Każdego roku w pracy koła uczestniczy od 20 do 50 uczniów klas IV-VIII.

Uczestnikiem koła może być każdy uczeń, który poprzez wolontariat pragnie dzielić się z potrzebującymi ludźmi swoim czasem, talentami i miłością.

 CELE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS:

 • zdobywanie przez ucznia wiadomości na temat wolontariatu
 • uwrażliwianie na potrzeby osób w najbliższym otoczeniu
 • kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i wrażliwości
 • wychowanie do pracy zespołowej
 • wychowanie do odpowiedzialności za podjęte działania

 Czym się zajmujemy:

 • organizujemy pomoc materialną potrzebującym w naszej szkole i parafii
 • organizujemy różne zbiórki na rzecz osób potrzebujących
 • wychodzimy do naszych chorych rówieśników w szpitalu Wojewódzkim
 • współpracujemy z hospicjum
 • włączamy się w konkursy i akcje prowadzone przez Caritas
 • uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez Caritas