Wojewódzkie konkursy przedmiotowe 2022/23
a. terminarz
b. karta zgłoszenia- załącznik
Kartę zgłoszenia należy wypełnić KOMPUTEROWO.   Do każdego konkursu wypełnia się oddzielne zgłoszenie.
c.regulamin