Wojewódzkie konkursy przedmiotowe 2023/24
a. terminarz
b. karta zgłoszenia- załącznik
Kartę zgłoszenia należy wypełnić KOMPUTEROWO i przekazać z podpisem rodzica nauczycielowi przedmiotu konkursowego. (Najlepiej najpóźniej na tydzień przed etapem szkolnym).   Do każdego konkursu wypełnia się oddzielne zgłoszenie.
c.regulamin