Nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022

Imię

Nazwisko

Funkcja / przedmiot

Dorota

Chojna

dyrektor

Anna  Bestfal

wicedyrektor

Jolanta Falbin

wicedyrektor

NAUCZYCIELE W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM:

Ada Andrzejczak

psycholog, wychowawca świetlicy

Agnieszka Andrzejczyk

język angielski

Joanna Baryło

wychowawca świetlicy

Małgorzata

Bednarczyk

pedagog (urlop)

Anna

Bestfal

wicedyrektor/matematyka, informatyka

Ewa Białous

wychowanie fizyczne (urlop)

Joanna Borkowska

wychowawca świetlicy

Dorota Chojna

dyrektor/język niemiecki

Marta Czarnecka

wychowanie przedszkolne

Emil Ćwiek

wychowanie fizyczne

Jolanta

Falbin

wicedyrektor/nuczyciel bibliotekarz

Tomasz

Ficek

wychowanie fizyczne

Kinga

Fimiarz

matematyka

Julia Głombiowska plastyka
Karolina Graff

pedagog

Justyna

Grabowska - Dziuba

informatyka, matematyka

Szymon

Groński

matematyka

Dorota

Grzegorzewska

wychowanie fizyczne (urlop)

Magdalena

Jankowska

przyroda, biologia

Hanna

Jarosz

nauczanie zintegrowane

Krystyna Kantor (s. Bolesława)

religia

Natalia Kacprzak

fitklasa

Renata

Kąkol

wychowawca świetlicy (urlop)

Anna

Kluczyk

EDB, technika

Anna Kołodziejska

nauczanie zintegrowane

Małgorzata

Konieczny

język angielski (urlop)

Natalia

Kostyrska-Czyryba

wychowanie przedszkolne

Elżbieta

Kowalczyk

wychowawca świetlicy (urlop)

Ewa

Krzysiak

doradztwo zawodowe

Elżbieta Kwaśna (s. Martyna)

religia

Agnieszka Lampkowska

język polski

Violetta

Laszkiewicz-Pasymowska

historia

Ewelina

Lechocka

język polski

Weronika

Lewandowska-Iwaniak

fizyka, matematyka

Barbara Mazur

plastyka, technika (urlop)

Izabela

Miłosz

język niemiecki

Małgorzata

Mostowiak

wychowawca świetlicy

Elżbieta Mróz

nauczanie zintegrowane

Marcin Nowak

religia

Marta

Packa

nauczanie zintegrowane

Anna

Prus

nauczanie zintegrowane

Marta 

Prusiecka

język polski

Patrycja

Robakiewicz

wychowawca świetlicy

Anna

Rżyska

wychowanie fizyczne

Ashkhen

Simonyan

wychowawca świetlicy

Katarzyna

Skałuba

wychowawca świetlicy

Anna

Smeja

nauczanie zintegrowane (urlop)

Ewelina

Szymańska

język angielski

Mirosława

Szymczyk

nauczyciel bibliotekarz

Elżbieta

Tubek

nauczanie zintegrowane

Anna

Tymosiewicz

psycholog, logopeda (urlop)

Grzegorz Wachulski

muzyka

Joanna Walkiewicz

szachy, etyka

Gabriela Wańdoch

wychowawca świetlicy

Magdalena Wardowska

język polski, WDŻ

Kamil Warpas

historia / WOS

Karolina

Wasiak

wychowanie fizyczne

Elżbieta

Wielgołaska

wychowawca świetlicy (urlop)

Aleksandra

Witkowska-Soliszko

chemia, przyroda

Małgorzata

Wojdyga

język angielski 

Anna

Zabłocka

geografia, przyroda

Marzena

Zych-Wasielewska

język polski / logopeda (urlop)

Wykaz klas i ich wychowawców:

 

Klasy 0-III:

Klasa

Wychowawca

0 A

Marta Czarnecka, Natalia Kostyrska-Czyryba

I A

Marta Packa

I B

Anna Prus

II A

Hanna Jarosz

II B

Anna Kołodziejska

III A

Elżbieta Mróz

III B

Elżbieta Tubek

 

Klasy IV-VII:

Klasa

Wychowawca

IV A

Aleksandra Witkowska-Soliszko

IV B

Agnieszka Andrzejczyk

V A

Kinga Fimiarz

V B

Anna Zabłocka

V C

Weronika Lewandowska - Iwaniak
VI A

Izabela Miłosz

VI B

Agnieszka Lampkowska

VII A

Marta Prusiecka

VII B

Emil Ćwiek

VII C

Kamil Warpas

VII D

Marzena Zych-Wasielewska
VII E

Szymon Groński

VIII A

Justyna Dziuba

VIII B

Karolina Wasiak

VIII C

Ewelina Lechocka

VIII D

Ewelina Szymańska

VIII E

Violetta Laszkiewicz - Pasymowska