Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

Imię

Nazwisko

Funkcja / przedmiot

Dorota

Chojna

dyrektor

Anna  Bestfal

wicedyrektor

Jolanta Falbin

wicedyrektor

NAUCZYCIELE W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM:

Paulina

Bałbatun

język angielski

Małgorzata

Bednarczyk

pedagog

Anna

Bestfal

matematyka, informatyka

Ewa Białous

wychowanie fizyczne (urlop)

Łukasz Bocheński

wychowanie fizyczne

Joanna Borkowska

wychowawca świetlicy

Dorota Chojna

język niemiecki

Marta Czarnecka

wychowanie przedszkolne

Emil Ćwiek

wychowanie fizyczne

Jolanta

Falbin

nuczyciel bibliotekarz

Kinga

Fimiarz

matematyka

Ewelina 

Gajda

język polski

Marta Górecka

matematyka

Justyna

Grabowska - Dziuba

informatyka, matematyka

Szymon

Groński

matematyka

Dorota

Grzegorzewska

wychowanie fizyczne (urlop)

Lucyna

Hasse

terapia pedagogiczna

Magdalena

Jankowska

przyroda, biologia

Hanna

Jarosz

nauczanie zintegrowane

Krystyna Kantor (s. Bolesława)

religia

Natalia Kacprzak

fitklasa

Renata

Kąkol

wychowawca świetlicy (urlop)

Anna Kołodziejska

nauczanie zintegrowane

Małgorzata

Konieczny

język angielski

Elżbieta

Kowalczyk

wychowawca świetlicy (urlop)

Elżbieta Kwaśna (s. Martyna)

religia

Agnieszka Lampkowska

język polski

Violetta

Laszkiewicz-Pasymowska

historia

Ewelina

Lechocka

język polski

Weronika

Lewandowska-Iwaniak

fizyka, matematyka

Barbara Mazur

plastyka, technika

Izabela

Miłosz

język niemiecki

Małgorzata

Mostowiak

wychowawca świetlicy

Elżbieta Mróz

nauczanie zintegrowane

Marcin Nowak

religia

Joanna

Popławska

wychowanie przedszkolne

Anna

Prus

nauczanie zintegrowane

Marta 

Prusiecka

język polski

Anna

Rżyska

wychowanie fizyczne

Ashkhen

Simonyan

wychowawca świetlicy

Anna

Smeja

nauczanie zintegrowane

Ewelina

Szymańska

język angielski

Mirosława

Szymczyk

nauczyciel bibliotekarz

Natalia

Torłop-Zielinska

nauczyciel wspomagający

Elżbieta

Tubek

nauczanie zintegrowane

Anna

Tymosiewicz

psycholog, logopeda

Grzegorz Wachulski

muzyka

Joanna Walkiewicz

szachy, etyka

Kamil Warpas

historia / WOS

Karolina

Wasiak

wychowanie fizyczne

Elżbieta

Wielgołaska

wychowawca świetlicy

Aleksandra

Witkowska-Soliszko

chemia, przyroda

Małgorzata

Wojdyga

język angielski 

Teresa

Wrotkowska

wychowawca świetlicy

Karolina

Wróblewska

wychowawca świetlicy

Anna

Zabłocka

geografia, przyroda

Marzena

Zych-Wasielewska

język polski / logopeda (urlop)

Wykaz klas i ich wychowawców:

 

Klasy 0-III:

Klasa

Wychowawca

0 A

Marta Czarnecka, Joanna Popławska

I A

Hanna Jarosz

I B

Anna Kołodziejska

II A

Elżbieta Mróz

II B

Elżbieta Tubek

III A

Anna Smeja

III B

Anna Prus

 

Klasy IV-VII:

Klasa

Wychowawca

IV A

Kinga Fimiarz

IV B

Anna Zabłocka

IV C

Weronika Lewandowska - Iwaniak
V A

Izabela Miłosz

V B

Agnieszka Lampkowska

VI A

Marta Prusiecka

VI B

Emil Ćwiek

VI C

Magdalena Jankowska

VI D

Paulina Bałbatun
VI E

Szymon Groński

VII A

Justyna Dziuba

VII B

Karolina Wasiak

VII C

Ewelina Lechocka

VII D

Małgorzata Konieczny

VII E

Violetta Laszkiewicz - Pasymowska

VIII A

Aleksandra Witkowska - Soliszko

VIII B

Agnieszka Lampkowska

VIII C

Barbara Mazur