Nauczyciele w roku szkolnym 2022/2023

Imię

Nazwisko

Funkcja / przedmiot

Dorota

Chojna

dyrektor

Anna  Bestfal

wicedyrektor

NAUCZYCIELE W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM:

Małgorzata

Bednarczyk

pedagog specjalny, rewalidacja

Anna

Bestfal

wicedyrektor/matematyka

Ewa Białous

wychowanie fizyczne (urlop)

Joanna Borkowska

język angielski

Dorota Chojna

dyrektor

Małgorzata  Cisak

wychowanie fizyczne, Fitklasa

Marta Czarnecka

wychowanie przedszkolne

Emil Ćwiek

wychowanie fizyczne, Fitklasa

Justyna

Dziuba

informatyka, matematyka

Jolanta

Falbin

nauczyciel bibliotekarz

Kinga

Fimiarz

matematyka

Karolina Graff

pedagog

Szymon

Groński

matematyka

Dorota

Grzegorzewska

wychowanie fizyczne, Fitklasa, EDB

Alicja

Jandzio

psycholog

Hanna

Jarosz

edukacja wczesnoszkolna - klasa 3a

Krystyna Kantor (s. Bolesława)

religia

Renata

Kąkol

wychowawca świetlicy (urlop)

Anna Kołodziejska

edukacja wczesnoszkolna - klasa 3b

Małgorzata

Konieczny

język angielski

Natalia

Kostyrska-Czyryba

wychowanie przedszkolne

Kinga 

Koszła

nauczyciel wspomagający

Elżbieta

Kowalczyk

wychowawca świetlicy 

Ilona

Kozioł

język polski

Ewa

Krzysiak

doradztwo zawodowe

Elżbieta Kwaśna (s. Martyna)

religia

Agnieszka Lampkowska

język polski

Violetta

Laszkiewicz-Pasymowska

historia, WOS

Ewelina

Lechocka

język polski

Weronika

Lewandowska-Iwaniak

fizyka, matematyka

Marta 

Lubaczewska

język polski (urlop)

Barbara Mazur

plastyka, technika

Izabela

Miłosz

język niemiecki

Elżbieta Mróz

edukacja wczesnoszkolna - klasa 1a

Anna

Prus

edukacja wczesnoszkolna - klasa 2b

Patrycja

Robakiewicz

wychowawca świetlicy

Ashkhen

Simonyan

wychowawca świetlicy

Anna

Smeja

wychowawca świetlicy 

Ewelina

Szymańska

język angielski (urlop)

Mirosława

Szymczyk

nauczyciel bibliotekarz (urlop)

Elżbieta

Tubek

edukacja wczesnoszkolna - klasa 1b i 2a, WDŻ

Anna

Tymosiewicz

psycholog, logopeda (urlop)

Żaneta

Tywoniuk

język angielski
Grzegorz Wachulski

muzyka

Joanna Walkiewicz

etyka

Kamil Warpas

historia, WOS

Karolina

Wasiak

wychowanie fizyczne, Fitklasa, biologia

Elżbieta

Wielgołaska

wychowawca świetlicy

Aleksandra

Witkowska-Soliszko

chemia, przyroda

Małgorzata

Wojdyga

język angielski 

Teresa

Wrotkowska

terapia pedagogiczna

Anna

Zabłocka

geografia, biologia

Anna

Zdybel

nauczyciel wspomagający

Marzena

Zych-Wasielewska

język polski / logopeda

Wykaz klas i ich wychowawców:

 

Klasy 0-III:

Klasa

Wychowawca

0 A

Marta Czarnecka, Natalia Kostyrska-Czyryba

I A

Elżbieta Mróz

I B

Elżbieta Tubek

II A

Elżbieta Tubek

II B

Anna Prus

III A

Hanna Jarosz

III B

Anna Kołodziejska

 

Klasy IV-VII:

Klasa

Wychowawca

IV A

Barbara Mazur

IV B

Ewelina Lechocka

V A

Aleksandra Witkowska-Soliszko

V B

Violetta Laszkiewicz - Pasymowska

VI A

Kinga Fimiarz

VI B

Anna Zabłocka

VI C

Weronika Lewandowska - Iwaniak

VII A

Izabela Miłosz

VII B

Agnieszka Lampkowska
VIII A

Justyna Dziuba

VIII B

Emil Ćwiek

VIII C

Kamil Warpas

VIII D

Marzena Zych-Wasielewska

VIII E

Szymon Groński