Nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024

Imię

Nazwisko

Funkcja / przedmiot

Dorota

Chojna

dyrektor

Anna  Bestfal

wicedyrektor

NAUCZYCIELE W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM:

Małgorzata

Bednarczyk

pedagog specjalny, rewalidacja

Anna

Bestfal

wicedyrektor/matematyka

Ewa Białous

Fitklasa

Alicja Birukowicz

nauczyciel wspomagający

Joanna Borkowska

język angielski

Dorota Chojna

dyrektor

Marta Czarnecka

wychowanie przedszkolne (urlop)

Emil Ćwiek

wychowanie fizyczne

Jolanta

Falbin

nauczyciel wspomagający i bibliotekarz

Aleksandra 

Goszczyńska

wychowanie fizyczne

Justyna

Grabowska

informatyka, matematyka

Karolina Graff

pedagog

Dorota

Grzegorzewska

wychowanie fizyczne, EDB

Hanna

Jarosz

edukacja wczesnoszkolna - klasa 1a

Karolina

Jasińska

wychowanie przedszkolne

Kamila

Jeschke

wychowawca świetlicy 

Krystyna Kantor (s. Bolesława)

religia

Anna Kołodziejska

edukacja wczesnoszkolna - klasa 1b

Małgorzata

Konieczny

język angielski

Małgorzata 

Koprowska

matematyka

Elżbieta

Kowalczyk

wychowawca świetlicy 

Ilona

Kozioł

etyka

Ewa

Krzysiak

doradztwo zawodowe

Elżbieta Kwaśna (s. Martyna)

religia

Agnieszka Lampkowska

język polski

Violetta

Laszkiewicz-Pasymowska

historia, WOS

Ewelina

Lechocka

język polski

Weronika

Lewandowska-Iwaniak

fizyka

Julia 

Litwin

psycholog

Karolina

Lisiecka

matematyka

Barbara Mazur

plastyka, technika

Paulina 

Milik

edukacja wczesnoszkolna - klasa 3a

Izabela

Miłosz

język niemiecki

Elżbieta Mróz

edukacja wczesnoszkolna - klasa 2a

Viktoriia

Pavlovska

język angielski

Anna

Prus

edukacja wczesnoszkolna - klasa 3b

Patrycja

Robakiewicz

wychowawca świetlicy

Ashkhen

Simonyan

wychowawca świetlicy

Anna

Smeja

wychowawca świetlicy (urlop)

Mirosława

Szymczyk

nauczyciel bibliotekarz

Elżbieta

Tubek

edukacja wczesnoszkolna - klasa 2b 

Anna

Tymosiewicz

psycholog, logopeda (urlop)

Żaneta

Tywoniuk

język angielski
Grzegorz Wachulski

muzyka

Kamil Warpas

wychowawca świetlicy

Karolina

Wasiak

wychowanie fizyczne (urlop)

Elżbieta

Wielgołaska

wychowawca świetlicy

Aleksandra

Witkowska-Soliszko

chemia, przyroda

Teresa

Wrotkowska

terapia pedagogiczna

Anna

Zabłocka

geografia, biologia

Marzena

Zych-Wasielewska

język polski / logopeda

Wykaz klas i ich wychowawców:

 

Klasy 0-III:

Klasa

Wychowawca

0 A

Paulina Milik

I A

Hanna Jarosz

I B

Anna Kołodziejska

II A

Elżbieta Mróz

II B

Elżbieta Tubek

III A

Paulina Milik

III B

Anna Prus

 

Klasy IV-VII:

Klasa

Wychowawca

IV A

Justyna Grabowska

IV B

Marzena Zych-Wasielewska

V A

Barbara Mazur

V B

Ewelina Lechocka

VI A

Aleksandra Witkowska-Soliszko

VI B

Violetta Laszkiewicz - Pasymowska

VII A

Emil Ćwiek

VII B

Anna Zabłocka

VII C

Ilona Kozioł

VIII A

Izabela Miłosz

VIII B

Agnieszka Lampkowska