Ubezpieczenie 2020/2021
 
W załącznikach znajduje się oferta on-line z danymi do logowania oraz polisy na rok szkolny 2020/2021.

Zmiany w ofercie

1.       Oferta jest w 3 wariantach

2.       Składka nie ulega zmianie

3.       Suma ubezpieczenia jest wyższa w każdym z wariantów.

4.       Dochodzą nowe elementy w zakresie ubezpieczenia:

a.       świadczenie śmierć na terenie placówki oświatowej 200% w Opcji świadczenie za okulary  lub aparat zniszczony w nnw 200 zł.

b.      w opcji D10 rehabilitacja 1 tys. zamiast 500 zł w opcji podstawowej świadczenia porażenie prądem, zatrucia pokarmowe świadczenie za uszkodzenia ciała w wyniku ataku padaczki w wariancie 2 i 3

c.       lecz. stomatologicznego 1 tys. było 500 w wariancie 3 szpital D4 i D5 70 zł za dzień było 50.