• Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie  funkcjonującą w  Śródmieściu Gdańska.
  • Przyjmujemy personalistyczną koncepcję wychowania, w której nadrzędnym celem jest osobowościowy rozwój wychowanka ku uniwersalnym wartościom.
  • Prowadzimy ucznia od podstawowych umiejętności  przewidzianych podstawą programową do jak najpełniejszego rozwoju osobowości, umożliwiającego mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym oraz odkrywanie własnych zdolności.
  • Szczególnie ważnym dla nas  zadaniem, jest dbałość o własne zdrowie, propagowanie zdrowego stylu życia oraz działania  zgodne z koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie.  
  • Jesteśmy szkołą, która wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania tradycji, historii i zasad demokracji.
  • Pragniemy, by nasi uczniowie czuli więź ze swoim rodzinnym miastem, byli dumni z tego, że żyją  w miejscu szczególnym, mającym niezwykle bogatą historię i kulturę, w mieście, które na przestrzeni czasu wpłynęło na losy Polski, a także Europy i świata.
  • Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka kulturalnego, wrażliwego, otwartego na potrzeby innych, pewnie poruszającego się w otaczającym świecie.
  • Dążymy do stworzenia jak najlepszych warunków edukacji w atmosferze życzliwości, przyjaźni i  współpracy.