Inspektor Ochrony Danych, p. Eliza Łuczkiewicz, kontakt: iod.sp50@wp.pl