Inspektor Ochrony Danych, p. Eliza Łuczkiewicz, kontakt: iod.sp50@wp.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:
ePUAP/SP50-Gdansk/SkrytkaESP