adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:

/SP50_Gdansk/SkrytkaESP