szkola-promujaca-zdrowie-115302.jpg

Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie od ponad 20 lat. Na przestrzeni tych wielu lat staraliśmy się systematycznie i planowo tworzyć środowisko społeczne i fizyczne, które sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu oraz wspierać uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie.

Z wielkim sentymentem wspominamy odległą już wizytę p. prof. Barbary Woynarowskiej w naszej placówce, kiedy wspólnie pracowaliśmy nad prepilotażem narzędzi do standardu II, czy też udział w pilotażu programu promocji zdrowia psychicznego  małych dzieci „ Przyjaciele Zippiego”.

Udział w wielu konferencjach, szkoleniach, warsztatach, wreszcie własne przemyślenia pod wpływem literatury i praktyki szkolnej, spowodowały, że rozumiemy koncepcję SzPZ i wręcz uważamy, że każde dziecko ma prawo uczyć się w szkole, w której priorytetem jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

 Wyróżnia nas:

  • dobry klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • systemowość działań w promocji zdrowia i umiejętność planowania,
  • dobra edukacja zdrowotna oparta na Szkolnym Programie  Edukacji.

Definicja szkoły promującej zdrowie
Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
ƒ systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu
samopoczuciu społeczności szkolnej,
ƒ wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

MODEL SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

szkola-promujaca-zdrowie-115303.jpg

 STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

            Szkolny Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie pełni rolę lidera, który inicjuje i ułatwia dokonywanie zmian oraz tworzy warunki do pracy przynoszącej sukcesy i rozwijającej społeczność szkolną.

Funkcję Szkolnego Koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie pełni p. Karolina Wasiak, nauczyciel wychowania fizycznego. Kontakt k.wasiak@sp50.edu.gdansk.pl .

  Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia 

W skład zespołu promocji zdrowia wchodzą przedstawiciele uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców wspieranych przez dyrekcję szkoły.