JESTEŚMY:
 • szkołą z ponad 60-letnimi tradycjami, przyjazną dziecku,

 • Szkołą Promującą Zdrowie - posiadamy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.


   DBAMY:


 • o wysoką jakość nauczania i wychowania naszych uczniów,

 • o ich zdrowie i bezpieczeństwo.


  SUKCESY:

 • nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce,
 • są laureatami wielu konkurów, olimpiad przedmiotowych i zwycięzcami zawodów sportowych.

OFERUJEMY:

 • bardzo dobre warunki nauki w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa,
 • naukę języków obcych,
 • dodatkowe zajęcia z edukacji regionalnej według autorskiego programu: „Mieszkam w Gdańsku” (kl. II – III),
 • zajęcia na basenie dla uczniów klas I,
 • wiele ciekawych programów autorskich,
 • możliwość rozwijania uzdolnień i ciekawego spędzania wolnego czasu na zajęciach pozalekcyjnych,
 • właściwe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

  ZAPEWNIAMY:

 • opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów, pielęgniarki szkolnej,
 • zajęcia w świetlicy szkolnej od 6.45 do 17.15,
 • gimnastykę korekcyjną dla uczniów z wadami postawy,
 • smaczne i tanie obiady w stołówce szkolnej,
 • naukę w estetycznych, dobrze wyposażonych salach lekcyjnych,
 • zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu,
 • możliwość korzystania z czytelni multimedialnej i biblioteki,
 • udział w zajęciach profilaktycznych i sportowych.

  ORGANIZUJEMY:

 • comiesięczne spotkania z rodzicami, prelekcje i wykłady dla rodziców,
 • festyny rodzinne integrujące społeczność szkolną,
 • liczne konkursy i zawody szkolne, międzyszkolne,
 • atrakcyjne wycieczki, wyjazdy edukacyjne na Zielone i Błękitne Szkoły,
 • wspólne wyjścia do teatrów, kin, muzeów, na wystawy i spotkania,
 • uroczystości, święta, zabawy klasowe i szkolne,
 • tradycyjne „Tygodnie zdrowia i ekologii”, „Dni Gdańska”, „Dzień sportu” itp.,
 • różnorodną pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (stypendia, darmowe obiady, bilety, objęcie programami charytatywnymi),
 • konsultacje nauczycieli przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
 • własne wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów z klas I – VIII.

  ZAPRASZAMY:

 • na różnorodne zajęcia kół zainteresowań,
 • do aktywnej działalności w Samorządzie Uczniowskim i pracy wolontariackiej (Caritas, WOŚP),
 • na zajęcia sportowe, rekreacyjne, profilaktyczno – terapeutyczne,
 • do prezentacji swoich talentów i umiejętności na scenie szkolnej,
 • do uczestnictwa w różnorodnych projektach edukacyjnych i konkursach.