JESTEŚMY:

 • szkołą z ponad 65-letnią tradycją, w sercu Głównego Miasta w otoczeniu wspaniałych zabytków,
 • szkołą przyjazną dziecku, nakierowaną na jego wszechstronny rozwój,
 • Szkołą Promującą Zdrowie - posiadamy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie,
 • szkołą stosującą ocenianie kształtujące.

DBAMY:

 • o wysoką jakość nauczania i wychowania naszych uczniów,
 • o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

SUKCESY:

 • nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce oraz na egzaminie ósmoklasisty,
 • są laureatami wielu konkursów, olimpiad przedmiotowych i zwycięzcami zawodów sportowych.

OFERUJEMY:

 • bardzo dobre warunki nauki w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa,
 • naukę języka angielskiego od klasy I oraz języka niemieckiego od klasy IV,
 • naukę gry w szachy,
 • wiele ciekawych programów autorskich i innowacji pedagogicznych,
 • możliwość rozwijania uzdolnień i ciekawego spędzania wolnego czasu na zajęciach pozalekcyjnych,
 • właściwe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty poprzez organizację konsultacji oraz egzaminów próbnych.

ZAPEWNIAMY:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne),
 • opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów, pielęgniarki szkolnej,
 • zajęcia w świetlicy szkolnej od 6.45 do 17.15,
 • udział w zajęciach fitklasy dla uczniów I - III,
 • smaczne i zdrowe obiady w stołówce szkolnej,
 • naukę w estetycznych, zmodernizowanych i dobrze wyposażonych pracowniach,
 • zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu,
 • możliwość korzystania z czytelni multimedialnej i biblioteki,
 • udział w zajęciach profilaktycznych i sportowych,
 • kształtowanie kompetencji  kluczowych niezbędnych w dorosłym życiu.

ORGANIZUJEMY:

 • comiesięczne spotkania z rodzicami oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami,
 • festyny rodzinne integrujące społeczność szkolną (Festyn Świąteczny, Festyn Sportowy),
 • liczne konkursy i zawody szkolne, międzyszkolne oraz wojewódzkie i ogólnopolskie,
 • atrakcyjne wycieczki, wyjazdy edukacyjne na Zielone Szkoły,
 • wspólne wyjścia do teatrów, kin, muzeów, na wystawy i spotkania,
 • uroczystości, święta, zabawy klasowe i szkolne,
 • tradycyjne „Tygodnie zdrowia i ekologii”, „Dzień Integracji”, „Dzień sportu” , nocowanie w szkole itp.,
 • różnorodną pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (stypendia, darmowe obiady, bilety,
  objęcie programami charytatywnymi),
 • dodatkowe zajęcia języka polskiego dla cudzoziemców i dzieci powracających z zagranicy,
 • własne wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów z klas I – VIII (Tydzień Badania Osiągnięć Uczniów).

ZAPRASZAMY:

 • na różnorodne zajęcia kół zainteresowań,
 • do aktywnej działalności w Samorządzie Uczniowskim i pracy wolontariackiej (Caritas, Szkolny Klub Wolontariatu),
 • na zajęcia sportowe, rekreacyjne, profilaktyczno – terapeutyczne,
 • do prezentacji swoich talentów i umiejętności na scenie szkolnej,
 • do uczestnictwa w różnorodnych projektach edukacyjnych i konkursach.

Zapraszamy na wirtualny spacer po Szkole Podstawowej nr 50. 

WIRTUALNE ZWIEDZANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50

Zachęcamy również do obejrzenia filmu o naszej szkole. 

Link do filmu: https://www.facebook.com/1266604436742071/videos/164412968608821