Rolą Rady Rodziców jest przede wszystkim wspieranie działań szkoły w celu poprawy warunków nauki naszych dzieci. W związku z tym Rada Rodziców zwraca się do Rodziców uczniów naszej szkoły z prośbą o dokonywanie wpłat za rok szkolny 2022/23. Przypominamy, że wysokość składki to minimum 10 zł miesięcznie (100 zł rocznie). Prosimy dokonywać wpłat  na konto Rady Rodziców:

Uwaga! Zmiana rachunku

Santander Bank Polska 49 1090 1098 0000 0001 4646 3358

 Kontakt: sp50radarodzicow@wp.pl