• Gabinet pielęgniarki/higienistki szkolnej 

  Godziny pracy 7:30-15:05 

  W dniach 

  III, IV, V poniedziałek miesiąca 

  Każdy czwartek 

  Każdy piątek 

  Harmonogram obowiązuje do 30 września.