WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW

DLA UCZNIÓW KLAS 0-VIII

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 W GDAŃSKU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 Uczeń może korzystać z obiadów dopiero po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego umowy obiadowej i złożeniu jej w sekretariacie szkoły lub intendenta.

Zwracam się z prośbą do rodziców, którzy nie wpłacili 10 zł na kartę magnetyczną o dokonanie wpłaty w sekretariacie do 24 września 2020 r.

We wrześniu 2020 roku obiady wydawane będą od dnia 2 września.

Warunkiem korzystania z obiadów od dnia 2 września jest podpisanie umowy i złożenie jej w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu 28  sierpnia 2020 roku (piątek) do godz. 15.00.

W przypadku podpisania umowy i złożenia jej w sekretariacie szkoły w późniejszych dniach od 31-08  do 04-09 , uczeń może korzystać z obiadów dopiero od 07-09-2020  r.

 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz umowa obiadowa znajdują się w zakładce Dla rodziców/Obiady.

Istnieje możliwość zapłaty za obiady tylko przelewem na konto szkoły.

nr konta: BANK PEKAO SA 29 1240 1268 1111 0010 3839 7708

Przelewu należy dokonać do 10.09.2020 - 105 zł z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka, klasy do której chodzi oraz określeniem za co i za jaki miesiąc jest dany przelew,

np.: Jan Kowalski, kl. III a SP, obiady za wrzesień.

Opłata za obiady – PAŹDZIERNIK 2020R.

do 24.09.2020 R.

uczniowie: 21 dni x 5,0 zł.. = 105  zł.

Dorota Chojna

Dyrektor Szkoły

(-)

========================================================================

Wszelkie sprawy związane z obiadami (zgłaszanie odpisów, przesyłanie potwierdzenia przelewu na konto) prosimy  kierować na adres: Izabella.sp50@wp.pl