Obiady - Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW

  Uczeń może korzystać z obiadów dopiero po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego umowy obiadowej i złożeniu jej w sekretariacie szkoły lub intendenta.

 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz umowa obiadowa znajdują się w zakładce Dla rodzica >> Dokumenty do pobrania.

Istnieje możliwość zapłaty za obiady tylko przelewem na indywidualne konto żywieniowe.

Przelewu należy dokonać z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka, klasy do której chodzi oraz określeniem za co i za jaki miesiąc jest dany przelew.

OPŁATA  ZA OBIADY

LUTY 2023

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

DO 30-01-2023  

110 zł   20x5,50 klasy 1-8
190 zł    20 x 9,50 klasa 0

INTENDENT

Izabela Trajdos

MARZEC 2023

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

DO 27-02-2023

KLASY 1-8 126,50 ZŁ

KLASA „0”  218,50 ZŁ

INTENDENT

Izabela Trajdos

KWIECIEŃ 2023

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

 klasy.1-8  , 88 zł (16 dni),

klasa „0” - 180,50 zł (19 dni).

Płatność do 31-03-20233.

INTENDENT

Izabela Trajdos

MAJ 2023

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

klasy 1-8  , 93, 50 zł (17 dni),

klasa „0” -199,50 zł(21 dni).

Płatność do 28-04-2023.

INTENDENT

Izabela Trajdos

CZERWIEC 2023

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

klasy 1-8 , 77 zł( 14 dni),

klasa „0” 199, 50 zł(21 dni).

Płatność do 30-05-2023.

INTENDENT

Izabela Trajdos

========================================================================

Wszelkie sprawy związane z obiadami (zgłaszanie odpisów, przesyłanie potwierdzenia przelewu na konto) prosimy  kierować na adres: Izabella.sp50@wp.pl

=============================================================================

powrót do góry