Obiady - Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW

  Uczeń może korzystać z obiadów dopiero po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego umowy obiadowej i złożeniu jej w sekretariacie szkoły lub intendenta.

 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz umowa obiadowa znajdują się w zakładce Dla rodzica >> Dokumenty do pobrania.

Istnieje możliwość zapłaty za obiady tylko przelewem na indywidualne konto żywieniowe.

Przelewu należy dokonać z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka, klasy do której chodzi oraz określeniem za co i za jaki miesiąc jest dany przelew.

OPŁATA  ZA OBIADY

GRUDZIEŃ 2022

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

DO 24-11-2022

KLASY I-VIII  88 ZŁ

KLASA „0”  199,50 ZŁ

INTENDENT

Izabela Trajdos

STYCZEŃ 2023

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

DO 10-01-2023  

KLASY 1-8   60,50 ZŁ

KLASA  „0”  199,50 ZŁ

INTENDENT

Izabela Trajdos

========================================================================

Wszelkie sprawy związane z obiadami (zgłaszanie odpisów, przesyłanie potwierdzenia przelewu na konto) prosimy  kierować na adres: Izabella.sp50@wp.pl

=============================================================================

powrót do góry