KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPŁATY ZA OBIADY  -  MAJ 2021

DZIECI KLAS 4 i 7 po 6 obiadów w maju – opłata 30 zł

DZIECI KLAS 5 i 6 po 3 obiady w maju – opłata 15 zł

DZIECI KLAS 8 po 2 obiady w maju – opłata 10 zł

WPŁAT PROSZĘ DOKONAĆ DO 14-05-2021

Bardzo proszę o podanie informacji, które z dzieci od klas 1 będą korzystać ze świetlicy w dniach 25,26,27 maja, są to dni egzaminu, ale obiad będzie w tych dniach gotowany .

========================================================================

OPŁATA  ZA OBIADY - MAJ 2021

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne DO  07-05-2021  

Klasa 0A -  100,00 zł (20 obiadów)

Klasy I, II, III - 60,00 zł

Jeżeli na kontach dzieci pojawią się nadpłaty lub niedopłaty, będę kontaktować się z Rodzicami indywidualnie. 

INTENDENT

******************************

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW

DLA UCZNIÓW KLAS 0-VIII

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 W GDAŃSKU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 Uczeń może korzystać z obiadów dopiero po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego umowy obiadowej i złożeniu jej w sekretariacie szkoły lub intendenta.

Zwracam się z prośbą do rodziców, którzy nie wpłacili 10 zł na kartę magnetyczną o dokonanie wpłaty w sekretariacie do 24 września 2020 r.

We wrześniu 2020 roku obiady wydawane będą od dnia 2 września.

Warunkiem korzystania z obiadów od dnia 2 września jest podpisanie umowy i złożenie jej w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu 28  sierpnia 2020 roku (piątek) do godz. 15.00.

W przypadku podpisania umowy i złożenia jej w sekretariacie szkoły w późniejszych dniach od 31-08  do 04-09 , uczeń może korzystać z obiadów dopiero od 07-09-2020  r.

 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz umowa obiadowa znajdują się w zakładce Dla rodziców/Obiady.

Istnieje możliwość zapłaty za obiady tylko przelewem na indywidualne konto żywieniowe.

Przelewu należy dokonać zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka, klasy do której chodzi oraz określeniem za co i za jaki miesiąc jest dany przelew,

np.: Jan Kowalski, kl. III a SP, obiady za wrzesień.

Opłata za obiady luty: 100 zł.

Dorota Chojna

Dyrektor Szkoły

(-)

========================================================================

Wszelkie sprawy związane z obiadami (zgłaszanie odpisów, przesyłanie potwierdzenia przelewu na konto) prosimy  kierować na adres: Izabella.sp50@wp.pl