Obiady - Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW

  Uczeń może korzystać z obiadów dopiero po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego umowy obiadowej i złożeniu jej w sekretariacie szkoły lub intendenta.

 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz umowa obiadowa znajdują się w zakładce Dla rodzica >> Dokumenty do pobrania.

Istnieje możliwość zapłaty za obiady tylko przelewem na indywidualne konto żywieniowe.

Przelewu należy dokonać z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka, klasy do której chodzi oraz określeniem za co i za jaki miesiąc jest dany przelew.

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ 2022: 
obiady od 05-09-2022 
20 x 5,5 zł=110 zł , płatne do 15-09-2022
klasa "0" 20 x 9,50 zł=190 zł płatne do 15-09-2022
PŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2022: 
19 x 5,5 zł  104,50 zł płatne do 26-09-2022
klasa "0" 21 x 9,50 zł=199,50 zł płatne do 26-09-2022

========================================================================

Wszelkie sprawy związane z obiadami (zgłaszanie odpisów, przesyłanie potwierdzenia przelewu na konto) prosimy  kierować na adres: Izabella.sp50@wp.pl

=============================================================================

powrót do góry