Obiady - Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW

  Uczeń może korzystać z obiadów dopiero po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego umowy obiadowej i złożeniu jej w sekretariacie szkoły lub intendenta.

 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz umowa obiadowa znajdują się w zakładce Dla rodzica >> Dokumenty do pobrania.

Istnieje możliwość zapłaty za obiady tylko przelewem na indywidualne konto żywieniowe.

Przelewu należy dokonać z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka, klasy do której chodzi oraz określeniem za co i za jaki miesiąc jest dany przelew.

OPŁATA  ZA OBIADY

WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2023

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

 

KLASA „0”  19 X 11 zł =209 zł płatne do 25 września,

październik 21 x 11= 231 zł,  płatne do 30 września.

 

KLASY 1 do 8  , 114 zł płatne do 25 września ,

październik 126 zł ,  płatne do 30 września.

OPŁATA  ZA OBIADY  LISTOPAD  2023

 

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

KLASY  1 - 8 ,126 ZŁ PŁATNE DO 29-10-2023

KLASA „0” 231 ZŁ PŁATNE DO 29-10-2023

 21 OBIADÓW W LISTOPADZIE

OPŁATA  ZA OBIADY  -  GRUDZIEŃ  2023

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

KLASY  „1 – 8”  - 96 ZŁ PŁATNE DO 30-11-2023, 16 obiadów

KLASA „0”  - 209 ZŁ PŁATNE DO 30-11-2023, 19 obiadów

OPŁATA ZA OBIADY - STYCZEŃ 2024

 Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

KLASA „0” - 209 zł płatne do 10 stycznia (22 obiadów -3)

KLASY I - VIII - 114,00 , platne do 10.01.2024, 19 obiadów

OPŁATA ZA OBIADY - LUTY 2024

 Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

KLASA „0” - 231 zł płatne do 30 stycznia 21 obiadów

KLASY I - VIII - 84,00 , platne do 30.01.2024, 14 obiadów

OPŁATA ZA OBIADY - MARZEC 2024

KLASY „1 – 8” - 114 zł płatne do 28 lutego, 19 obiadów

KLASA „0” - 231 zł płatne do 28 lutego, 21 obiadów 

OPŁATA ZA OBIADY - KWIECIEŃ 2024

KLASY „1 – 8” - 108 zł płatne do 29 marca, 18 obiadów

KLASA „0” - 231 zł płatne do 29 marca, 21 obiadów

OPŁATA ZA OBIADY - MAJ 2024

KLASY „1 – 8” - 90 zł, 15 obiadów (w tej kwocie odjęte są dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty)

KLASA „0” - 209 zł, 19 obiadów

OPŁATA ZA OBIADY - CZERWIEC 2024

KLASY „1 – 8” - 84 zł, 14 obiadów

KLASA „0” - 209 zł, 19 obiadów

INTENDENT

Izabela Trajdos

========================================================================

Wszelkie sprawy związane z obiadami (zgłaszanie odpisów, przesyłanie potwierdzenia przelewu na konto) prosimy  kierować na adres: i.trajdos@sp50.edu.gdansk.pl 

=============================================================================

powrót do góry