1958/1959 – 1968/1969

 • W roku szkolnym 1958/1959 powstaje na starówce, w sercu Gdańska przy ulicy Grobla IV, Szkoła Podstawowa nr 50. Kierownictwo powierzono Romanowi Truszczyńskiemu.
 • Dzięki ofiarności rodziców uzupełniono gabinety szkolne, bibliotekę. Powstają koła zainteresowań: historyczne, geograficzne, biologiczne.
 • Na terenie „50” odbywa się Spartakiada Tysiąclecia.
 • Od pierwszych chwil istnienia szkoły uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach, np. na Hel, do Krakowa, Zakopanego, Malborka.
 • Po raz pierwszy nagrodzono najlepszych uczniów tarczami „Wzorowego Ucznia”. Na zakończenie każdego roku szkolnego liderów zaczęto wpisywać do „Złotej Księgi”.
 • 18 czerwca 1966 roku to dzień szczególny. Wtedy przekazano szkole sztandar ufundowany przez Zakład Opiekuńczy – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne i nadano imię Emilii Plater. Na murach budynku umieszczono tablicę pamiątkową, uczniowie składają uroczyste ślubowanie.

  1969/1970 – 1979/1980
 • Przez wiele lat istnieją w szkole klasy sportowe. Na lekcjach wychowania fizycznego oraz zajęciach Szkolnego Koła Sportowego uczniowie systematycznie doskonalą umiejętności gry w piłkę ręczną. Nauczycielom wychowania fizycznego udaje się odkryć wiele talentów sportowych. Znakomici zawodnicy zdobywają mnóstwo odznaczeń, wyróżnień i pucharów, są zawsze w czołówce. Zdobywają między innymi złoty medal w Mistrzostwach Gdańska i Wicemistrzostwo Gdańska szkół podstawowych.
 • Kontynuowano spotkania z marynarzami m/s Emilia Plater, podczas których uczniowie słuchają opowieści o pracy na morzu i egzotycznych portach.
 • Do tradycji szkoły należą doroczne uroczystości przyjęcia do grona społeczności szkolnej pierwszoklasistów.
 • Dzięki współpracy z Lingwistą – Oświatą powstaje pierwszy w mieście gabinet lingwistyczny.
 • Uczniowie biorą udział w akcji wspierającej budowę Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.
 • Wielu uczniów to członkowie drużyny harcerskiej. W pomieszczeniach dawnej kotłowni powstaje harcówka z prawdziwego zdarzenia.

  1980/1981 – 1990/1999
 • Szkoła stawia sobie coraz wyższe wymagania. Wdraża do twórczej samodzielnej pracy, rozwija uzdolnienia. Nasi uczniowie znajdują się na listach finalistów olimpiad przedmiotowych.
 • Do tradycji szkoły należą cotygodniowe wypady turystyczne. Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach. Wiele klas wyjeżdża do Zielonych Szkół.
 • Jak zwykle uroczyście obchodzi się Dzień Patronki. Tradycją stają się występy Sceny Szkolnej, podczas których uczniowie wszystkich klas mogą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne z różnych dziedzin.
 • Pod kierunkiem sióstr dominikanek corocznie przygotowywane są Jasełka.

  1
  991/1992 – 2001/2002
 • Nowym wyzwaniem dla szkoły staje się dbałość o szeroko rozumianą czystość środowiska. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom realizowane są treści ekologiczne poprzez włączenie ich i eksponowanie w programach różnych przedmiotów nauczania oraz na zajęciach świetlicowych. Bierzemy udział w światowych akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”. Dbamy o tereny zielone wokół szkoły, organizujemy konkursy wiedzy ekologicznej, uczymy jak segregować odpady, gromadzimy i propagujemy literaturę o tematyce ekologicznej.
 • W roku szkolnym 1998/1999 „50” obchodzi czterdzieste urodziny.
 • Corocznie na jej terenie odbywają się Wigilie dla ubogich i samotnych.
 • Kontynuowane są wyjazdy do Zielonych i Błękitnych szkół w Schodnie, Władysławowie, Kątach Rybackich.
 • Corocznie zbieramy pieniądze w akcji „Góra Grosza”.
 • Kolejny odruch serca to udział w „Zbiórce dla domu” – niesiemy pomoc dzieciom polskiego pochodzenia na Litwie.
 • 9 grudnia 2000 r. po raz pierwszy organizujemy Festyn Rodzinny. Ten niecodzienny projekt doskonale integruje społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli. Daje wiele radości tym dużym i małym.
 • W szkole przyjęto priorytet prozdrowotny. Rozpoczęto realizację Szkolnego Programu Edukacji Zdrowotnej. Zostajemy przyjęci do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na lekcjach w-fu uczniowie uczą się w oparciu o autorski program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym. Rok szkolny 2000/2001 to osiągnięcia sportowe – I miejsce w Mistrzostwach Gdańska w piłce koszykowej i II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym. W 2001 r. uczniowie po raz pierwszy przystępują do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Umiejętności i odnoszą sukces.
 • W 2001 rozpoczynamy pracę metodą projektu edukacyjnego.

  2002/2003 – 2008/2009
 • Kolejne roczniki szóstoklasistów przystępują do sprawdzianu umiejętności i uzyskują doskonałe wyniki w skali miasta, województwa i kraju.
 • Uczniowie zdobywają laury w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Wielu za wybitne osiągnięcia nagradzanych jest Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska.
 • Kontynuujemy tradycje Festynów Rodzinnych, podczas których odbywają się dyktanda rodzinne, potyczki matematyczne, rozgrywki sportowe. Szkołę odwiedzają znane postaci: aktor Jerzy Gudejko, rysownik Zbigniew Jujka, dyrektor ZOO Michał Targowski, Prezydent Paweł Adamowicz.
 • Od 2003 r. z dużym powodzeniem realizowane są programy autorskie, miedzy innymi program edukacji regionalnej dla klas I – III „Mieszkam w Gdańsku” i dla klas IV – VI „Gdańsk dawniej i dziś”, które uznano za innowacje pedagogiczne.
 • W 2005 r. uzyskujemy dwa Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w zakresie standardu IV i VI.
 • W 2008 r. „Pięćdziesiątka” jako jedna z 18 szkół w Polsce uzyskuje Ogólnopolski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w ramach europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia i Europy.
 • Prężnie działa szkolne koło „Caritas”, niosąc pomoc chorym, ubogim i cierpiącym.
 • Pięćdziesiątka” uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”.
 • Odnosimy wiele osiągnięć sportowych, między innymi dwukrotnie I miejsce w Mistrzostwach Gdańska w piłce koszykowej, III miejsce w wojewódzkich igrzyskach młodzieży w piłce koszykowej i III miejsce w Mistrzostwach Gdańska w piłce siatkowej, również dwukrotnie w mistrzostwach tenisa stołowego oraz III i IV miejsce w mistrzostwach Gdańska w „Dwa ognie usportowione”.
 • W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa nr 50 obchodzi półwiecze istnienia.

  2010/2011 – 2017/2018
 • W dalszym ciągu dbamy o najwyższą jakość działań edukacyjnych.
 • Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki poparte wysokimi notami w sprawdzianach zewnętrznych. Są laureatami rozmaitych konkursów miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich, otrzymują stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska.
 • Priorytetami są nadal promocja zdrowia, edukacja regionalna i dbałość o staranne realizowanie treści wychowawczych.
 • Bardzo poprawia się baza lokalowa szkoły. Remonty zmieniają wszystkie szkolne pomieszczenia. Pojawiają się nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Od października 2012 roku cieszymy się pięknym boiskiem i placem zabaw.
 • W 2013 roku ponownie, jako jednej z kilku szkół w Polsce, przyznano Krajowy Certyfikat Polskiej Szkoły Promującej Zdrowie.
 • Uczestniczymy w wielu konferencjach i spotkaniach, na których dzielimy się swoim doświadczeniem w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
 • W latach 2010 – 2012 i 2013 – 2015 realizujemy bardzo udane projekty współpracy międzynarodowej „Comenius”.
 • Szkoła podejmuje coraz więcej działań charytatywnych. Aktywnie i w dużym gronie pracuje Szkolne Koło Caritas i Samorząd Szkolny, rozwijając w wychowankach wrażliwość i empatię.
 • Z sukcesem i coraz większym rozmachem organizujemy festyny świąteczne, które wspaniale integrują społeczność szkolną.
 • Rodzi się też nowa tradycja festynów sportowych.
 • Odwiedzają nas znakomici goście – znani gdańszczanie oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół z Norwegii, Szwecji, Islandii.
 • Włączamy się w realizację miejskich projektów finansowanych z funduszy unijnych, proponując naszym uczniom wiele dodatkowych zajęć.
 • W czerwcu 2018 roku kończy pracę na stanowisku dyrektora szkoły p. Lucyna Hasse, a rozpoczyna p. Dorota Chojna.