ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 W załączniku wykaz zajęć pozalekcyjnych do pobrania.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

KLASA,
DLA KTÓREJ SĄ ZAJĘCIA

TERMIN

SALA

1.

Dziecięca akademia Biblijna dla klasy 3A.

Siostra Martyna

III a

Czwartki 8.45-9.40

Kościół

2.

SKKT – Wycieczkoludki.

Hanna Jarosz

 

 

 

3.

Czytam i liczę – zajęcia utrwalające dla klasy 3A

Paulina Milik

III a

Wtorki 8:00-8:45

 

4.

Koło „W laboratorium małego odkrywcy” dla klasy 1B

Anna Kołodziejska

I b

Środy 13.45-14.30  od listopada

12

5.

Koło eucharystyczne dla klasy 3B

Siostra Bolesława

III b

Poniedziałki 9.50-10.35

01

6.

Koło przyrodnicze z elementami innowacji

Patrycja Robakiewicz

II a, II b

Wtorki 12.30-13.15

02

7.

Szkolne Koło Wolontariatu.

Jolanta Falbin

IV - VIII

Wtorki 11.30-11.45

5

8.

Samorząd Uczniowski

Aleksandra Witkowska-Soliszko

II - VIII

Poniedziałki 13:30-13:45

5

9.

Koło „ Z językiem angielskim i historią przez świat”

Violetta Laszkiewicz-Pasymowska, Anna Zabłocka

 

Środy 14.30-15.15

24/27

10.

Koło plastyczne dla klas 5.

 

Barbara Mazur

 

V a, V b

 

14.30-15.15

23

 

11.

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla klasy 2B

Elżbieta Tubek

II b

Czwartki 8:55 – 9:40

 

12.

Przygotowanie do testu trzecioklasisty dla klasy 3B

Anna Prus

III b

Czwartki

2

13.

Praca nad poprawną pisownią -zabawy i ćwiczenia ortograficzne dla klas 5

Ewelina Lechocka

V a i V b

Środy 8:55 – 9:40

 

14.

Konsultacje przygotowujące do konkursów z matematyki dla klasy 8B

Anna Bestfal

VIII b

Piątki 14.30-15.15

30

15.

Konsultacje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego dla klasy 8A i 8B

Joanna Borkowska

VIII a i VIII b

Środy 14.30-15.15

21

16.

Konsultacje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego dla klasy 8A

Marzena Zych-Wasielewska

VIII a

Piątki 7:20 – 8:00

29

17.

Konsultacje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego dla klasy 8B

Agnieszka Lampkowska

VIII b

Poniedziałki 8:00-8:45

28

18.

Konsultacje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki dla klasy 8A

Małgorzata Koprowska

VIII a

Poniedziałki 8.00-8.45

29

19.

Konsultacje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki dla klasy 8B

Anna Bestfal

VIII b

Poniedziałki 8.55-9.40

14

20.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 1A

Hanna Jarosz

I a

 

 

21.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy 4A

Justyna Dziuba

IV a

Czwartki 8.00 - 8.45

26

22.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 7A i 8B

Teresa Wrotkowska

VIII b

 

VII a

Czwartki 14:40 – 15:25

Czw. 15:35 – 16:20

17

 

17