Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego:

1. Uruchomić stronę główną Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

2. Wybrać ikonkę : LOGOWANIE DO PLATFORMY

3. Na ekranie logowania kliknąć odsyłacz : „ Przywracanie dostępu do konta”

4. W oknie „Przywracanie dostępu”:

  • Uzupełnić pole „Login, email lub PESEL” - swoim numerem PESEL
  • Nacisnąć przycisk ” Nie jestem robotem” ( czasami trzeba zaznaczyć żądane rysunki )
  • Kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość”

5. Sprawdzić konto pocztowe ( podane w szkole) i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości.

  • Uwaga: Wiadomość może trafić do skrzynki odbiorczej lub SPAM

6. Zapamiętać LOGIN, który znajduje się w wiadomości e-mail i utworzyć hasło - długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery i cyfry

7. Można zalogować się do GPE:

  • Uruchomić stronę platformy GPE: www.edu.gdansk.pl i kliknąć przycisk „Zaloguj ”
  • W polu „Nazwa użytkownika” wpisać nadany login
  • W polu „Hasło” wpisać wybrane hasło

8. Po zalogowaniu kliknąć na „Aplikacje Gdańskiej Platformy Edukacyjnej” -  „UONET+”