Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Książki, Pałac Młodzieży i Rada Miasta Gdańska zapraszają do udziału w 2. Gdańskim Konkursie Filmowym "Czytamy-Nagrywamy". Tematem konkursu jest nakręcenie krótkiego zwiastuna ulubionej lektury.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z gdańskich szkół i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • szkoły podstawowe klasy VII-VIII,
  • szkoły ponadpodstawowe.

Przygotowany trailer wraz z kompletem dokumentów należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 12.04.2022 r. na adres Organizatora:

Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk z dopiskiem 2.Gdański Konkurs Filmowy "Czytamy nagrywamy’’.

 

Każda praca konkursowa musi zawierać napisy, które wyświetlane będą podczas odtwarzania trailera. Brak napisów dyskwalifikuje pracę.

Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe oraz publikacja trailerów na stronie internetowej Pałacu Młodzieży oraz na kanale Pałacu Młodzieży w serwisie YouTube

Szczegółowy regulamin oraz Kartę Zgłoszenia znajdziemy na stronie Pałacu Młodzieży:

 

https://bit.ly/3qIYOo5