W załącznikach podajemy najważniejsze informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22.

Przydatne linki: 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf