W załącznikach podajemy najważniejsze informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21.

Przydatne linki: 

https://view.genial.ly/5f3aa495af03d60d7a97fbcd/presentation-egzamin-osmoklasisty?fbclid=IwAR0Ctn8ghUgsYq37dta5q0Wa02VE8v2wfT5XIuzT_BcmzU_5x918VyKa6QQ

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

 https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html