W ramach udziału w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych, uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego, przy okazji omawiania ulubionych ćwiczeń fizycznych i dyscyplin sportowych, zaprezentowali je w różnych językach( klasa 8c dziewcząt).
Karolina Wasiak