Wolontariuszki z klasy 8a razem ze studentami duszpasterstwa „Górka", działającego w pobliskim kościele ś Mikołaja, przygotowały ciepła zupę dla ludzi potrzebujących.