W drugim tygodniu wrzesnia nasze świetliczaki zapoznali się z zasadami ruchu drogowego oraz z podstawowymi znakami przy pomocy różnych łamigłówek i zagadek itp. Głównym celem zajęć było przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. Zajęcia wzbudzily wśród uczniow wiele emocji i cieszyły się zainteresowaniem.