Warsztaty ,, Bezpieczne dzieciństwo " prowadzone przez Straż Miejską w klasie 1b.