Dbając o czystość i klimat planety dbamy o wszystkie gatunki zwierząt. Dzisiaj na plastyce rozmawiamy między innymi o czarnych bocianach i salamandrach. Więcej prac po skończonych lekcjach. Tę salamandrę wykonała Sofia z 4a i Zosia 4a