Świetliczaki pragną dbać o miejski drzewostan. Symbolem jest drzewo, które zamiast korony ma ręce. Brawo dzieci!!!