26.11.18 na zajęciach dzieci prezentowały, przygotowane w domach wspólnie z rodziną , drzewa genealogiczne. Okazało się , że posiadają bardzo znanych przodków, m.in. generał J.Chłopicki, A.Fiedler czy odkrywca tlenu.