W czwartki na przerwie 11.30-11.45 w sali 7c przewodnicząca SU, Aleksandra Kochanek, wraz z zespołem, pełni dyżur samorządowy. Zachęcamy do rozmów, spotkań, wymiany myśli .