Z okazji zbliżającego się Dnia Bezpiecznego Internetu dzieci z Ia uczęszczające do świetlicy szkolnej wykonały przepiękne prace, którymi ozdobiliśmy gazetkę ścienną. Dzieci zapoznały się z prezentacją dotyczącą bezpieczeństwa w sieci, odbyła się "burza mózgów" na temat zalet i wad Internetu. Świetliczaki dowiedziały się najważniejszych zasad użytkowania Internetu i zobowiązały się ich przestrzegać. Wirtualny świat jest bardzo ciekawy, ale bywa też niebezpieczny, dlatego bądź ostrożny w sieci!!!🕸🌐