Kształtowanie kompetencji cyfrowych to również przekazywanie wiedzy o tym, że korzystanie z mediów wymaga sporej dawki rozwagi, dystansu i krytycyzmu. Podczas lekcji wychowawczej w klasie 7a rozmawialiśmy o świadomym korzystaniu ze współczesnych zdobyczy techniki. W związku z obchodzonym w lutym Dniem Bezpiecznego Internetu poznaliśmy Fejsmena - bohatera kreskówki zrealizowanej w ramach projektu Fundacji Dzieci Niczyje, NASK oraz Fundacji Orange. Tytułowy bohater niesie pomoc nieostrożnym internautom, a głównym przekazem Fejsmena jest hasło „Dbaj o fejs”, czyli o wizerunek i prywatność online. Fabuła i tytuł serii animacji odnosi się do najpopularniejszego wśród młodych ludzi serwisu Facebook, ale zasady bezpieczeństwa które promuje są uniwersalne.