30 września z okazji Dnia Głośnego Czytania u nas też odbywało się "zmasowane" głośne czytanie. Uczennice klas Vc i VIc odwiedzały uczniów klas młodszych i .... czytały, czytały, czytały....

Bardzo im za to dziękujemy.