Dzisiaj, w ramach Dnia Integracji uczniowie klasy VIII e pod opieką wychowawczyni p. Violetty Laszkiewicz-Pasymowskiej i wychowawcy pomocniczego p. Magdaleny Jankowskiej zapoznani zostali m.in. z zasadami bezpieczeństwa w czasie COVID-19 i
kryteriami oceniania zachowania. Tworzyli również kontrakt klasowy, który stanowi zaplecze do działań wychowawczych z klasą. W tym dniu odwiedziła nas p. Magdalena Wardowska-nauczyciel wychowania do życia w rodzinie- w celu zachęcenia uczniów do udziału w zajęciach WDŻ.
Powodzenia w nowym roku szkolnym!
Violetta Laszkiewicz-Pasymowska
Magdalena Jankowska