22 kwietnia - Dzień Ziemi 🌍🌎🌏
Uczniowie klasy Ve, na lekcji plastyki, przygotowywali plakaty do hasła "Nasza planeta".
Często, nie tylko przy okazji dzisiejszego święta, rozmawiamy o pięknie przyrody. Dzieci z zaangażowaniem opowiadają o swoich spostrzeżeniach i doświadczeniach związanych z ingerencją człowieka w nasze środowisko naturalne. Młody, odpowiedzialny, wrażliwy człowiek to nasza nadzieja. Drugiej Ziemi przecież nie mamy...
Jeszcze w zielone gramy!
Elżbieta Mróz