19 listopada proponujemy Dzień Życzliwości. Jest to oczywiście symboliczny dzień, który przypomni, że od nas samych zależy czy taki dzień, będzie co dzień. Celem jest uwrażliwianie na ludzi wokół nas, dzielenie się dobrem, kształcenie empatii, tolerancji, jak również doskonalenie  kompetencji  komunikacyjnych.  W  tym dniu  wspólnie możemy stworzyć lepszą jakość atmosfery pracy.

Dołącz do wspaniałej inicjatywy! 

 „Życzliwość – podaj dalej”. 

                                                                   M.S.U. z op. p.  Anią