28 września, uczniowie naszej klasy 7a razem z 6b wzięli udział w bezpłatnych zajęciach z edukacji ekologicznej na wodach Zatoki Puckiej – „Ekologia pod żaglami”, zorganizowanych przez Chorągiew Gdańską ZHP wraz z Harcerskim Ośrodkiem Morskim.

Głównym celem spotkania było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, przybliżenie i popularyzacja wśród mieszkańców województwa pomorskiego wiedzy na temat ekologii Zatoki Puckiej.

Zajęcia odbyły się na jachtach żaglowych typu Drużyna na wewnętrznych wodach Zatoki Puckiej oraz w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku z wykorzystaniem pomocy naukowych, tj.: podręcznych zestawów przeznaczonych do szybkiej i prostej analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej), testerów pH, sieci planktonowej, podbieraków, itp.

Wzięliśmy udział w zajęciach na jachtach z instruktorami. Analizowaliśmy wodę pod kątem chemicznym, prowadziliśmy połowy organizmów wodnych oraz obserwacje ekosystemu zatoki - w tym obserwacje miejsc żerowania i odpoczynku dla rzadkich gatunków ptaków migrujących wzdłuż polskiego wybrzeża. Ponadto uczniowie udali się na edukacyjny spacer po ośrodku, poznając tajniki wykorzystania energii odnawialnej oraz zdobywając wiedzę na temat działalności człowieka związanej z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych przyjaznych środowisku - żywa lekcja biologii, chemii, geografii.