Czy ideały istnieją? Czy gdyby obie połowy naszej twarzy były dokładną symetrią, czy byłyby idealne? Na te pytania, przy użyciu aparatu i edytora, staraliśmy się odpowiedzieć podczas ostatnich zajęć etyki z klasami piątymi.
P. Joanna W.