Wolontariusze, opiekunowie i absolwenci naszej szkoły kwestowali na rzecz budowy Centrum Opieki Wytchnieniowej Będzie to placówka czasowego oraz dziennego pobytu dla niesamodzielnych i chorych dzieci oraz dorosłych, dzięki której odetchnąć będą mogli ich opiekunowie.

Centrum zapewni opiekę chorym dzieciom i dorosłym w formie pobytu dziennego (od 8.00 do 18.00) lub kilkudniowego całodobowego. Otrzymają pomoc pielęgniarską, rehabilitacyjną i terapeutyczną. Lubimy pomagać