Klasy 8 podczas lekcji fizyki robiły baterię owocową. Fizyka może czasem jest trudna, ale na pewno nie jest nudna.