W ramach kształcenia kompetencji kluczowych, w zakresie umiejętności korzystania z mediów i tworzenia treści cyfrowych, uczniowie klas 8 na lekcji fizyki przygotowywali plakaty związane z ruchem falowym.