"Gdańskie Miniatury"- poznajemy historię miasta. Spacer po Gdańsku z przewodnikiem. I B