Nasi szkolni wolontariusze włączyli się już w dziś w akcję GODZINA DLA GDANSKA. Przygotowaliśmy kilkadziesiąt kanapek dla potrzebujących i osób w trudnej sytuacji życiowej.
Dziękujemy Wam za Waszą obecność i chęć pomocy Kochani Wolontariusze!!!!
p.Asia i p.Jola