Uczeń naszej szkoły, MICHAŁ DZIEDZIC z klasy VI c otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zaczarowany Świat Baśni Hansa Christiana Andersena” zorganizowanym przez SP w Radomiu Serdecznie gratulujemy !!!
Nadesłanych prac w konkursie było 2232
Jury w składzie - dr Katarzyna Pietrzak Wydział Sztuki UTH w Radomiu,
- mgr Ilona Pulnar - Ferdjani Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu,
- mgr Małgorzata Jagielska MCSW Elektrownia w Radomiu.
Praca Michała nawiązuje do baśni ,, Dziewczynka z zapałkami" , to piękna, wymowna, minimalistyczna w swej formie praca.http://psp2.radom.pl/.../2131-rozstrzygniecie-i...
P. Basia