Gratulacje dla naszych poetek:  Zuzi z kl. IV d, Oliwii z kl. VIII c i Karoliny z kl. VIII c

             12 uczniów naszej szkoły wzięło udział w 14. Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „W Pałacu Słów”, który został zorganizowany przez Pałac Młodzieży w Gdańsku.

Celem konkursu było:

- propagowanie twórczości dzieci i młodzieży,

- doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej,

- rozwijanie fantazji i wyobraźni dzieci i młodzieży,

- uwrażliwianie na piękno wypowiedzi poetyckiej.

Do konkursu mogli przystąpić wszyscy miłośnicy epitetów, metafor, porównań
i innych środków artystycznego wyrazu, którzy chwycili za pióro i chcieli napisać o tym, co dla nich ważne, ważniejsze, najważniejsze...

Z przyjemnością informuję, że w gronie zwycięzców znalazły się trzy uczennice
SP nr 50 w Gdańsku. Na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone dyplomy i nagrody, udamy się już 23.11.2018.

Serdeczne gratulacje!

Katarzyna Netter-Cyrta