Dobre wzorce ekologicznych zachowań warto wpajać już od najmłodszych lat. Dzieciństwo to etap, w którym edukacja ma największy wpływ na rozwój. Wtedy też tworzą się podstawy najważniejszych przyzwyczajeń i nawyków, także tych dotyczących ochrony środowiska.
Wczorajsza lekcja przyrody w klasie IV c dotyczyła przede wszystkim nauki, jaką jest ekologia . Celem było uświadomienie dzieciom , że zadaniem tej dziedziny jest opisywanie porządku i nieporządku w przyrodzie oraz wynikających z nich konsekwencji dla biosfery oraz człowieka. 
W dzisiejszych czasach pojęcie ekologia oraz określenie ekologiczny są używane w języku potocznym mało precyzyjnie, w odniesieniu np. do nauki o ochronie środowiska, do ochrony środowiska ,działalności społecznej czy artystycznej. Słowo ekologiczne oraz sam przedrostek eko- najczęściej występują w znaczeniu “nieszkodzące środowisku”. Utożsamianie tych dwóch pojęć jest z naukowego punktu widzenia błędne, jednakże należy mieć na uwadze, że przyjęło się ono w języku potocznym. 
Uczniowie wykonali również gazetkę tematyczną, która można oglądać przy sali 23. 
Na godzinie wychowawczej uczniowie z wychowawczynią Magdaleną Jankowską wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki ze śmieciami wokół naszej 50-tki. Jej celem było promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie i uczestnictwo we wspólnych działaniach na rzecz ochrony środowiska. Okolice naszej szkoły przeszły ekologiczną metamorfozę!
A wszystko to w ramach Tygodnia Ekologicznego w szkole. Celem akcji jest szerzenie kultury ekologicznej, uświadomienie wpływu działalności człowieka na stopień zanieczyszczenia środowiska, pobudzanie i aktywizowanie uczniów do działań na rzecz ochrony przyrody, uświadomienie zagrożeń wynikających z postępującej degradacji otoczenia, zachęcanie do zaangażowania się do działań na rzecz ochrony środowiska.
OBY TAKI TYDZIEŃ TRWAŁ CAŁY ROK.