Kahoot pomaga w powtórce przed kartkówką z przymiotnika- na języku polskim w 6b