KARTKI DLA MEDYKÓW -od klasy V c-

Magdalena Jankowska- wychowawczyni klasy Vc