KIERMASZ W KOŚCIELE ŚW. JANA - dla potrzebujących.

Dziękujemy wszystkim, którzy bardzo ofiarnie włączyli się w akcję 🎁🎀🎅

- Panie Magdalenie, Pani Elżbiecie oraz mamie Zuzi uczennicy z kl. 8 a za podarowane nam gotowe własnoręcznie zrobione kartki

- uczennicom klas ósmych za pomoc w uszyciu kotów- przytulanek

- mamie Janka z kl. 5.b i mamie Witka z kl. 8 b za bezcenną pomoc przy stoisku,

Macie ogromne serce! ❤️

Lubimy pomagać🥰