Międzyszkolny konkurs plastyczny „Kocham Polskę” dla klas I-III szkół podstawowych w Gdańsku

Zasady uczestnictwa

Uczestnicy: uczniowie klas I-III

Format pracy: dowolny

Technika: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne, z wyłączeniem plasteliny, modeliny oraz materiałów sypkich

Termin dostarczenia prac: 25 listopada 2021 roku

Organizator: Elżbieta Mróz, Jolanta Tubek

Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku

Zapraszamy do udziału!!!